Scorpio

Kategoria
Odtwarzacze CD / SACD

 

Gryphon Audio Designs wyróż­nia się ogromnym, wieloletnim doświadczeniem we wprowadzaniu in­nowacji w świecie urządzeń High-End. Pierwszą konstrukcją, która zapocząt­kowała całą linię odtwarzaczy CD był CDP-1. To pierwsze cyfrowe źródło Gryphona już w chwili swojej premie­ry wyznaczało nowe, niezwykle wyso­kie standardy brzmienia. Wyróżnikiem CDP-1 było m.in. zastosowanie upsam­plingu, który teraz na dobre zagościłw urządzeniach audio.

Pamiętając o tym, że tylko ciągły roz­wój może zapewnić sukces, Gryphon zaprezentował następcę CDP-1 – model Adagio. Ten, podobnie jak poprzed­nik, dzięki nowym rozwiązaniom, m.in. asynchronicznej konwersji częstotliwo­ści próbkowania 24-bit/96kHz, zbliżył jakość brzmienia do muzycznego ide­ału. Udoskonalona technologia zaim­plementowana w Adagio znalazła swoje urzeczywistnienie w rewolucyjnym od­twarzaczu Mikado, który stał się kro­kiem milowym w historii firmy. Mikado wyróżniał się technologią upsamplingu 32-bit/192kHz. To ona m.in. wyznaczyła kierunek rozwoju przyszłych odtwarza­czy CD z logo gryfa.

Najnowszym wcieleniem doskonałego źródła dźwięku jest Scorpio. Ten odtwa­rzacz z umieszczoną centralnie z przodu kieszenią ładowania płyty wyróżnia się stonowanym i jednocześnie eleganckim wyglądem i niezwykle wysoką jakością wykonania odpowiadającą najwyższym standardom producenta. Bezkompro­misowy projekt Gryphona w połączeniu z najbardziej zaawansowanymi technolo­giami nadaje utworom muzyczne bogac­two, czystość i duszę.

Poświęcenie i oddanie
Scorpio to referencyjny odtwarzacz płyt CD. Zgodnie z zamysłem konstrukto­rów w urządzeniu nie znalazły się układy pozwalające na odtwarzanie materiału wysokiej rozdzielczości. Gryphon po­zostaje wierny swoim założeniom i nie wyposaża urządzeń w technologie, któ­re nie gwarantują maksymalnej jakości dźwięku. Formaty wysokiej rozdzielczo­ści wciąż nie zyskały aprobaty audiofili i wymagających klientów. Zamiast tego, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, inżynierowie Gryphona stworzyli urzą­dzenie, które w niemal idealny sposób wydobywa na świat i pokazuje cały po­tencjał ukryty w płytach CD. To m.in. dlatego wybierając odtwarzacz Scorpio twoja muzyka nabierze nowego blasku i usłyszysz detale, których nie zaprezen­tuje żaden inny odtwarzacz płyt kom­paktowych.

Cyfrowa integralność
Źródłem wyjątkowego brzmienia Scor­pio jest zastosowanie najlepszej z moż­liwych konwersji analogowo-cyfrowej. Przeprowadzanie wielogodzinnych, kompleksowych odsłuchów pozwoliło znaleźć najdoskonalsze z dostępnych rozwiązań. Bez względu na koszty i inne czynniki Gryphon wykorzystał prze­twornik analogowo-cyfrowy Delta-Sig­ma skonstruowany przez Asahi Kasei Microsystems, renomowanego produ­centa przetworników C/A. Ten zaawan­sowany układ w sercu Gryphona Scorpio jest gwarancją niezmiernie naturalnego i przestrzennego dźwięku wyróżniające­go się dokładnością i detalicznością.

Uzyskanie tak wyjątkowego brzmienia było możliwe dzięki zastosowaniu bar­dzo precyzyjnych oscylatorów kryształo­wych kompensowanych termicznie oraz pionierskiej technologii upsamplingu, zmniejszającej zapotrzebowanie na fil­trowanie sygnału po stronie analogowej przetwornika C/A. Proces filtrowania w sekcji cyfrowej odbywa się przy wy­korzystaniu asynchronicznego współ­czynnika próbkowania 32-bit/192kHz, z powodzeniem zastosowanego w refe­rencyjnym odtwarzaczu Mikado Signa­ture. Dzięki filtracji udało się uzyskać niezwykle szczegółowe brzmienie o wy­sokiej rozdzielczości i wyróżniających się precyzyjną lokalizacją instrumentów i niesamowitą sceną muzyczną.

Rzeźba audio
Projektanci upodobnili wygląd Scorpio do zintegrowanych wzmacniaczy Gry­phona: Diablo i Atilla. To sprawia, że ustawiony w dowolnym pomieszczeniu nadaje mu niezwykle ciekawy wygląd. Atrakcyjność projektu zwiększa zastoso­wany próżniowy wyświetlacz fluorescen­cyjny (VFD), który na bieżąco przekazuje informacje o aktualnym statusie odtwa­rzacza. Komfort użytkowania poprawia bardzo cichy i doskonale wytłumiony europejski mechanizm transportu. Tra­dycyjnie dla Gryphona komponenty muszą cechować się nie tylko funkcjo­nalnością, lecz także wybitnymi walora­mi estetycznymi. Nie dziwi zatem fakt, że mechanizm został precyzyjnie skalibro­wany, a piaskowaną szufladę napędu wy­konano z anodyzowanego aluminium. Efekt – w klasycznej obudowie zawarto ponadczasowe piękno.  

Muzyka z duszą
Zaledwie kilka minut odsłuchu wy­starczy, by docenić wiedzę i ogromne doświadczenie konstruktorów zainwe­stowane w zbudowanie odtwarzacza Scorpio. Każdy szczegół konstrukcji mechanicznej, obwodów sekcji cyfrowej i analogowej zostały zoptymalizowane po to, by dostarczyć muzykę niezwykle prawdziwą i detaliczną. Najwyższa sta­ranność wykonania i najlepsze kompo­nenty widoczne są od samego początku, wyjątkowe brzmienie jest dostrzegalne dopiero po rozpoczęciu odtwarzania płyty CD.

 

Dane Techniczne

Waga
11.0000

Sekcja sieciowa

Certyfikat DLNA
Nie
Radio internetowe
Nie
FLAC, WAV 192/24
Nie
Tryb GAPLESS (bez pauz)
Nie
Sterowanie aplikacją
Nie
WiFi
Nie

Test Gryphon Scorpio/Atilla/Atlantis/VIP (Hi-Fi i Muzyka Czerwiec 2013)

Model
ScorpioAtilla czarnyAtillaScorpioAtlantis
DATA
09.2015
MEDIA
PDF