Jak przesłać urządzenie do serwisu?

Jak przesłać urządzenie?

Dystrybuowane przez Audio Klan urządzenia to sprzęt najwyższej jakości. W sporadycznych przypadkach mogą zdarzyć się drobne usterki wynikające np. z wady fabrycznej. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, urządzenie należy przesłać do autoryzowanego serwisu. W przypadku sprzętu na gwarancji klient ma do wyboru dwie opcje: dostarczenie urządzenia do sklepu, w którym urządzenie zostało kupione lub przesłanie go kurierem na koszt odbiorcy. Gdy awaria pojawi się po zakończeniu okresu gwarancyjnego, wtedy zepsute urządzenie należy dostarczyć do serwisu na własny koszt.

Opcje dostarczenie sprzętu do serwisu:

Urządzenia na gwarancji

  • Klient może dostarczyć sprzęt do sklepu, w którym dokonał jego zakupu.
  • Klient w dogodnym dla siebie terminie zamawia kuriera wskazanego przez serwis Audio Klan (w takiej sytuacji prosimy o kontakt pod numerem tel. 22 777 99 25) i przesyła urządzenie na koszt odbiorcy (serwisu). Po dokonaniu naprawy serwis ponownie na własny koszt odsyła klientowi urządzenie pod wskazany adres.
    Jeżeli reklamacja okaże się bezzasadna (nie zostanie uznana), kosztem przesyłki kurierskiej do serwisu zostanie obciążony klient. Także po naprawie serwis odsyła klientowi sprzęt na koszt odbiorcy (klienta).

Urządzenia pogwarancyjne

  • Klient we własnym zakresie dostarcza sprzęt do serwisu.
  • Klient zamawia wybranego przez siebie kuriera i na własny koszt dostarcza sprzęt do serwisu. Po naprawie serwis odsyła urządzenie kurierem na koszt odbiorcy (klienta).

Aby mieć pewność, że podczas transportu urządzenie nie zostanie uszkodzone, najlepiej umieścić je w oryginalnym opakowaniu dostarczonym przez producenta. Może się jednak zdarzyć, że użytkownik nie ma możliwości wykorzystania oryginalnego pudełka. Wtedy urządzenie należy włożyć do pudła kartonowego z dość grubymi ściankami, co zapewni niezbędną sztywność i ograniczy możliwość przypadkowego przebicia kartonu. Wysyłany sprzęt trzeba dodatkowo zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się wewnątrz opakowania podczas transportu. W przypadku dostarczenia urządzenia bez opakowania fabrycznego, przyjmujący nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia wynikłe w trakcie transportu do serwisu. Sprzęt zwracany jest klientowi w tym samym opakowaniu, w którym został dostarczony do serwisu.

Adres Serwisu:
Serwis Audio Klan
ul. Szkolna 34
05-270 Marki

Produkty

Serwis

tel.: +48 22 777 99 25

Media

tel.: +48 22 777 99 09