Dożywotnia gwarancja KOSS

 

 

Firma KOSS udziela Dożywotniej Gwarancji na słuchawki marki KOSS (Warunki gwarancji Koss). Urządzenia te będą naprawione lub wymienione w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia elektrycznego lub mechanicznego podczas całego życia pierwszego użytkownika, bez względu na liczbę usterek reklamowanych w ramach dożywotniej gwarancji.

Warunki gwarancji KOSS

 1. Słuchawki KOSS będą naprawiane lub wymieniane przez całe życie pierwszego właściciela, niezależnie od tego jak wiele razy wystąpią usterki.
 2. W przypadku, gdy użytkownik zareklamuje starszy model słuchawek, które nie są już produkowane i nie mogą być naprawione lub wymienione, zostaną one wymienione na inny model podobnej klasy.
 3. Użytkownik informuje nas tylko o uszkodzeniu. Nikt nie pyta, jak to się stało?
 4. W przypadku zaistnienia usterki, produkt powinien być dostarczony do serwisu na koszt użytkownika. Natomiast koszty transportu produktu do klienta ponosi punkt serwisowy.
 5. Za każdą naprawę lub wymianę słuchawek w ramach dożywotniej gwarancji, użytkownik będzie poproszony o zapłatę 80 zł. Opłata ta może zostać zredukowana do wysokości 30zł po zarejestrowaniu słuchawek na stronie www.dozywotniagwarancja.pl. Do każdej kwoty należy doliczyć koszt przesyłki produktu do serwisu, który ponosi właściciel sprzętu.
 6. Rejestracja produktu musi być przeprowadzona na stronie www.dozywotniagwarancja.pl nie później niż 30 dni do daty zakupu:
  • W ramach rejestracji użytkownik podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail, typ urządzenia oraz kod autoryzacyjny podany na specjalnej etykiecie naklejonej na słuchawkach
  • Podczas rejestracji należy wpisać nazwę punktu, w którym produkt został zakupiony.
  • Użytkownik otrzyma na podany e-mail potwierdzenie rejestracji razem z kodem klienta.
 7. W przypadku dożywotniej gwarancji z obniżoną opłatą 40 zł użytkownik ma następujące obowiązki:
  • Należy przesłać urządzenie do punktu serwisowego na koszt użytkownika razem z opisem usterki, adresemi numerem telefonu, kopią potwierdzenia rejestracji zawierającą kod klienta, który został wysłanyna e-mail użytkownika.
  • Imię i nazwisko adresata, do którego zaadresowana będzie przesyłka z naprawionymi lub nowymi słuchawkami, musi być zgodna z danymi osoby, która zarejestrowała odpowiedni kod klienta.
 8. Dystrybutor zastrzega sobie prawo sprawdzania, czy tożsamość osoby zgłaszającej reklamację zgodna jest z danymi na potwierdzeniu rejestracji.
 9. Dystrybutor zastrzega sobie prawo anulowania dożywotniej gwarancji w przypadku nadużycia systemu dożywotniej gwarancji poprzez użytkownika.
 10. Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth nie są objęte Dożywotnią Gwarancją firmy KOSS.