Sky RCA

Kategoria
Przewody

Wykonane z litego drutu przewodniki zapobiegają interakcjom pomiędzy poszczególnymi żyłami, interakcje te są bowiem głównym źródłem większości zniekształceń w kablach. Ekstremalnie czyste Powierzchniowo Doskonałe Srebro minimalizuje zniekształcenia powodowane przez strukturę mikrokrystaliczną właściwą każdemu metalowemu przewodnikowi, eliminując zarazem szorstkość i znacząco podnosząc przejrzystość dźwięku w porównaniu do innych przewodzących materiałów.

Powietrze jest najlepszym izolatorem ponieważ nie absorbuje i później nie uwalnia energii. Teflon jest najlepszym materiałem na izolatory ponieważ absorbuje mniej niż inne materiały izolacyjne. Wielkie teflonowe rurki powietrzne zastosowane w Skay`u mają za jedyne zadanie utrzymanie powietrza dookoła przewodników wykonanych z PSS.

Wielka poprawa jakości odtwarzania możliwa jest dzięki zastosowaniu stałego 72 woltowego ładunku na wszystkich izolacjach Skay`a. Jako że 72 wolty są zdecydowanie różne od woltaży wykorzystywanych do przekazywania sygnałów audio w rezultacie uzyskujemy dźwięk bardziej transparentny i dynamiczny niż najlepszy możliwy do uzyskania z kabla będącego w ciągłym użytku w systemie który nigdy nie jest wyłączany. Ponieważ baterie DBS są podłączane w procesie konfekcjonowania Skay`a, Sky nie wymaga dodatkowego okresu wygrzewania. Praktyczny brak obciążenia na obu standardowych bateriach w systemie DBS skutkuje tym ,że wystarczają one na lata bezstresowego użytkowania. Przycisk testowy i dioda kontrolna pozwalają na okazjonalną kontrolę stanu baterii.

Trzy przewodniki w potrójnie zbalansowanym Skay`u dają pewność, niezależnie od tego czy zostanie on skonfekcjonowany jako kabel RCA czy też XLR że sygnały plusowy i minusowy mają równie niewielkie zniekształcenia na ścieżkach prowadzenia sygnału.

Aż 8000 amperów jest używanych aby zgrzać wtyk RCA ze Skay`em, dzięki temu w miejscu spotkania wtyczki i kabla powstaje doskonałe połączenie. Cienkie czysto srebrne zgrzanie jest najlepszym możliwym połączeniem.

Dane Techniczne

Waga
0.0000